Όροι και Προϋποθέσεις διαγωνισμού

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Το eshop anelia.gr με έδρα τα Γιαννιτσά (οδός Τζαβέλα 13) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου https://anelia.gr/pages/contest

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. τα πρόσωπα συγγένειας α' βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. γ. πολλαπλές εγγραφές – συμμετοχές από τον ίδιο λογαριασμό, εκτός από την δεύτερη συμμετοχή FOLLOW στο Instagram. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αρχή κάθε έτους , παράδειγμα 01/01/2023 ή 01/01/2024 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και το τέλος του έτους και ώρα 23:59 παράδειγμα 31/12/2023 ή 31/12/2024 κλπ (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:

  • να εγγραφούν στην σελίδα https://anelia.gr/pages/contest δηλώνοντας το email τους και προαιρετικά την ημερομηνία γέννησης τους
  • Να κάνουν μία κριτική για το anelia.gr στο Facebook ή στην Google 
  • Επιπλέον οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν μία ακόμα συμμετοχή ακολουθώντας την σελίδα anelia.gr στο Instagram  

Σημειώνεται ότι συμμετοχές με ψεύτικα email δε γίνονται δεκτές, ενώ περιπτώσεις απάτης διώκονται δια της νομίμου οδού.

6. Δώρα.

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι: Μία Δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ για ψώνια από το eshop anelia.gr. Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτού ή ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. 

Ο νικητής θα αναδειχθεί βάσει κλήρωσης που θα πραγματοποιείτε  μετά τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού. Η κλήρωση θα γίνετε ανάμεσα σε όλες τις ηλεκτρονικές συμμετοχές μέσω της ιστοσελίδας https://www.random.org

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. 

Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει:

  • όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση του αρχικού προθέματος του email τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
  • τους νικητές του Διαγωνισμού μέσω e-mail. Σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποια συμμετοχή δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση του. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ' εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

9. Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

10. Πληροφορίες – Παράπονα. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί  να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@anelia.gr

11. Προσωπικά Δεδομένα. 

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση του Δώρου σε αυτούς.

12. Διευθύνσεις email .

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας στον διαγωνισμό, μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει το anelia.gr ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ή/και άλλων ηλεκτρονικών καταστημάτων της anelia.gr, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που εφαρμόζει η Εταιρεία μας παρακαλώ ενημερωθείτε ΕΔΩ.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του anelia.gr, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε.

13. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.