Μεταφορικά 2,5€ - Αντικαταβολή 2€ - Δωρεάν αποστολή > 50 €

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

 

 Ελαττωματικά προϊόντα

Εδώ στο anelia.gr θέλουμε να νιώθετε σιγουριά ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά με την παραγγελία σας. Για να διώξουμε κάθε αμφιβολία για την ποιότητα του προϊόντος που θα λάβετε στα χέρια σας, σας προσφέρουμε άμεση αντικατάσταση των προϊόντων τα οποία καταφθάνουν ελαττωματικά από τον κατασκευαστή τους.

Σε περίπτωση που εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αποστείλετε πίσω ελαττωματικό προϊόν στο anelia.gr, αφού προηγηθεί ενημέρωση μέσο της φόρμας επικοινωνίας, τότε εμείς άμεσα σας το αντικαθιστούμε με νέο ίδιο προϊόν δίχως να πληρώσετε ούτε καν τα έξοδα αποστολής. 

 

Οροί παροχής Υπηρεσίας

 • Ως ημερομηνία παράδοσης νοείται η ημερομηνία πρώτης ειδοποίησης από την εταιρεία ταχυμεταφορών σε εσάς για την έλευση του προϊόντος.
 • Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος , το anelia.gr υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ιδίων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών ή να προχωρήσει σε επιστροφή των χρημάτων στην αρχική τιμή αγοράς στον πελάτη.
 • To προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω Elta courier με χρέωση του anelia.gr . ΠΡΟΣΟΧΗ Αν επιλέξετε άλλη μεταφορική εταιρεία, θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα της αποστολής.
 • Tα προϊόντα επιστρέφονται στην διεύθυνση:
Anelia.gr 
Τμήμα Επιστροφών
Ελ.Βενιζέλου 172
690 655 4740
58100, Γιαννιτσά

 

 • Σε περίπτωση ύπαρξης συσκευασίας, αυτή πρέπει να αποσταλεί στο anelia.gr μαζί με το ελαττωματικό προϊόν ακέραια.
 • Το anelia.gr δεν αποδέχεται, επιτρέπει ή φέρει καμία ευθύνη για επιστροφές, που πραγματοποιούνται σε διάστημα πέραν των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
 • Τα προϊόντα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί δεν επιδέχονται αλλαγή ή επιστροφή σε καμία περίπτωση.
 • Το anelia.gr δύναται σε περίπτωση που διαπιστώσει κακόβουλη ή αντίθετη με τα χρηστά ήθη και τις συναλλακτικές αρχές χρήση της υπηρεσίας να αρνηθεί την παροχή της, επιφυλασσόμενο για τα έννομα συμφέροντα του.
 • To anelia.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας προς το καταναλωτικό κοινό, καθώς και το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε αλλαγή στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.

 

Επιστροφή προϊόντος που δεν σας ικανοποιεί

Εδώ στο anelia.gr δεν θέλουμε να εχετε αναστολές που δημιουργούνται για την αγορά ενός προϊόντος μέσω του καταστήματος δίχως να είστε βέβαιοι για το εάν επρόκειτο να μείνετε ευχαριστημένοι.

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγέλνετε και δεν σας ικανοποιεί σας επιστρέφει άμεσα τα χρήματα της αξίας του προϊόντος στο ακέραιο.

Σε περίπτωση που εντός επτά ημερών έπειτα από την ημερομηνία παράδοσης αποστείλετε πίσω το προϊόν για το οποίο δεν μείνατε ικανοποιημένοι στο anelia.gr , αφού προηγηθεί ενημέρωση μέσο της φόρμας επικοινωνίας, τότε εμείς άμεσα σας επιστρέφουμε την αξία του προϊόντος μείον τα έξοδα αποστολής που επιβάρυναν το προϊόν.

 

Οροί παροχής Υπηρεσίας

 • Ως ημερομηνία παράδοσης νοείται η ημερομηνία πρώτης ειδοποίησης από την εταιρία ταχυμεταφορών σε εσάς για την έλευση του προϊόντος.
 • Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο (με δελτίο αποστολής για τη σχετική πίστωση) που εκδόθηκε το κατάστημα μας σε πρωτότυπη μορφή. Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα από την έδρα του καταστήματος, θα πρέπει να επιδεικνύεται και η ηλεκτρονική πληρωμή που εκδόθηκε από την τράπεζα.
 • Το κόστος της μεταφοράς για την επιστροφή του προϊόντος το αναλαμβάνει ο μη ικανοποιηθείς πελάτης και ανέρχεται στα 5€ κόστος που εσωκλείεται στο προϊόν που επιστρέφεται.
 • To προϊόν πρέπει να επαναποσταλεί στην διεύθυνση:
Anelia.gr 
Τμήμα Επιστροφών
Ελ.Βενιζέλου 172
690 655 4740
58100, Γιαννιτσά

 • Το προϊόν θα πρέπει να είναι Άθικτο και Αχρησιμοποίητο. Εάν το προϊόν περιέχεται σε συσκευασία τότε αυτή δεν θα πρέπει να επιστραφεί σε άριστη κατάσταση.
 • Τα προϊόντα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί δεν επιδέχονται αλλαγή ή επιστροφή σε καμία περίπτωση. Αυτό επιβεβαιώνεται έπειτα από έλενχο κατά την παραλαβή του προϊόντος.
 • Το anelia.gr δεν αποδέχεται, επιτρέπει ή φέρει καμία ευθύνη για επιστροφές, που πραγματοποιούνται σε διάστημα πέραν των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
 • Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται εντός 5 εργασίμων ημερών με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κατεβλήθησαν από τον πελάτη. To anelia.gr επιστρέφει ακέραια το ποσό που κατεβλήθη για την αξία του προϊόντος κατά την αγορα αυτού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 • Το anelia.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για πιθανή απώλεια των επιστρεφομένων προϊόντων κατά την διαδικασία επιστροφής τους.
 • Σε κάθε περίπτωση που ο ίδιος ο πελάτης δεν επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων του άμεσα, αλλά ούτε την αγορά κάποιου άλλου αντικειμένου τότε βεβαιώνεται η πληρωμή του προς το anelia.gr με ένα επίσημο e-mail το οποίο και αναγνωρίζεται από τον εκάστοτε πωλητή σε μελλοντική αγορά έπειτα από την επίδειξη του ή την ανάγνωση του μυστικού κωδικού που εμπεριέχεται σε αυτό. Ο Κωδικός είναι μοναδικός και ενεργοποιείται μόνο για τον συγκεκριμένο πελάτη.
 • Το anelia.gr δύναται σε περίπτωση που διαπιστώσει κακόβουλη ή αντίθετη με τα χρηστά ήθη και τις συναλλακτικές αρχές χρήση της υπηρεσίας να αρνηθεί την παροχή της, επιφυλασσόμενο για τα έννομα συμφέροντα του.
 • To anelia.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας προς το καταναλωτικό κοινό, καθώς και το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε αλλαγή στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.

 

* Η δοκιμή των υποδημάτων θα πρέπει να γίνεται σε μαλακό τάπητα ή μαλακή επιφάνεια, διαφορετικά η anelia.gr  δεν αποδέχεται υποδήματα τα οποία φέρουν εκδορές ή όψη φθοράς.

 

* Για λόγους υγιεινής η anelia.gr  δεν δέχεται επιστροφές σε καλσόν, εσώρουχα και σκουλαρίκια.

 

* Τα μαγιό, διευκρινίζεται ότι για λόγους υγιεινής, θα πρέπει να δοκιμάζονται με το αυτοκόλλητο που φέρουν και να επιστρέφονται με αυτό. Μαγιό τα όποία επιστρέφονται χωρίς την αυτοκόλλητη ταινία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.

 

**Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή προτίμησης της αρχικής σας επιλογής όσον αφορά την “πίστωση/αλλαγή” του επιστρεφόμενου είδους εφόσον παρέλθει διάστημα 14 ημερών. Πέραν του παραπάνω διαστήματος δεν μπορεί να αλλαχθεί η αρχική επιλογή “πίστωσης/αλλαγής” σε “επιστροφή χρημάτων”.